Röst Training & Coaching

Deskundig, motiverend en resultaatgericht aan het werk

Röst Training & Coaching is het bedrijf van Margot Röst. Zij heeft na haar opleiding tot verpleegkundige, 26 jaar diverse staf- en managementfuncties in de gezondheidszorg vervuld. Na haar studie tot Professional Trainer en Coach ging in 2005 het roer om. Zij maakte de overstap van non-profit naar de zakelijke dienstverlening. Nadat zij een aantal jaren als adviseur, trainer, coach en assessor had gewerkt, is zij haar eigen bureau gestart: Röst Training & Coaching.

“Achteraf gezien is het roer omgooien één van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt. De competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van coaching en training zitten mij in het bloed. Ik ben bovenal een ‘mensen-mens’, daarnaast ben ik praktisch en analytisch, resultaatgericht, communicatief, ondernemend en enthousiast. Ik vind het leuk om te werken aan pragmatische oplossingen waardoor mensen zich succesvol kunnen ontwikkelen en in hun kracht komen staan.”

Voor beter functioneren, bewustwording,

persoonlijke groei en ontwikkeling

Hoe kom ik beter in balans?

Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk?

Hoe maak ik bewust keuzes?

Hoe kan ik mijn werk efficiënter aanpakken?

Door patronen te doorbreken, verdwijnen ‘vastgeroeste’ wikkels

en kom je weer in beweging.

Resultaat telt!

Een persoonlijk ontwikkelingsproces geeft nieuwe inzichten

Persoonlijke ontwikkeling en groei is een levenlang belangrijk. Maar wat als je vastloopt of voor bepaalde dilemma’s staat en je doelen niet meer helder hebt? Waar ligt de basis van het minder goed functioneren?

Als manager wil je het beste uit werknemers én de onderneming halen. Minder goed functioneren van één of meerdere werknemers kan wrijving en stagnatie op de werkvloer veroorzaken. En soms beïnvloeden werk- en privésituaties elkaar in hoge mate. Hulp van Röst Training & Coaching kan uitkomst bieden.

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag uitgewerkt. Het resultaat is een duidelijk meetbare doelstelling voor het coachings- of trainingstraject. Zo weten zowel opdrachtgever, coach als coachee vanaf de start precies waar aan gewerkt wordt en wat het resultaat zal zijn. Want voor alle partijen zal duidelijk zijn: het resultaat telt!

Margot Röst heeft veel ervaring in het bloot leggen van ingesleten patronen en de structuur van vastgelopen situaties. Al snel zal duidelijk zijn of er tussen hulpvrager en hulpbieder een zekere cohesie ontstaat, die de basis vormt voor openheid en een ontspannen sfeer, waarin ‘denk- en doe’ patronen doorbroken kunnen worden. Pas dan kan een gebruikelijke manier van reageren en handelen een wending doormaken en kan de coachee daadwerkelijk iets bereiken.

Patronen doorbreken

Door patronen te doorbreken, verdwijnen ‘vastgeroeste’ wikkels en kom je weer in beweging.

Soms zijn zakelijk of privé gegroeide structuren of overtuigingen in je leven niet meer functioneel en is het goed om wikkels letterlijk van je af te gooien.

In enkele sessies is duidelijk waar je tegenaan loopt. Wat beweegt iemand om te doe wat hij of zij doet? En welke waarden en normen daarbij een onderliggende rol spelen.

Ook binnen teams speelt dit een rol. Röst Training en Coaching ondersteunt en begeleidt bij het helder krijgen van teamdoelen. Door het bespreekbaar en inzichtelijk maken van (on)uitgesproken verwachtingen. Waardoor ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om met elkaar resultaatgericht te functioneren.

Methodiek

Communicatie- en veranderingsmethodiek

Röst Training & Coaching maakt gebruik van diverse werkmethodes, die een duidelijk inzicht geven in de persoonlijke en/of organisatorische situatie.

Röst Training & Coaching werkt ondermeer met NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren. Dat is een communicatie- en veranderingsmethodiek, die ook wel ‘de kunst en de wetenschap van succesvol functioneren’ genoemd wordt. Aan de hand van deze methode wordt duidelijk dat gebeurtenissen die mensen meemaken keer op keer verschillen, maar dat de structuur van contact en samenwerking vaak eenzelfde is. In deze structuur wordt dan ook de oplossing of de beweging gezocht.

Naast NLP vervult de RET, Rationele Effectieve Training een belangrijke rol in de
werkmethodiek. Het wordt steeds duidelijker dat veel persoonlijke- en organisatieproblemen mede veroorzaakt worden door irrationeel denken. Deze methode maakt de manier van denken inzichtelijk waardoor effectiever met emoties op het werk wordt omgegaan. Humor en ruimte creëren om een andere beweging te maken, spelen een belangrijke rol in de werkwijze van Röst Training & Coaching.

Professioneel

Ontwikkeling is de basis voor beter functioneren

Margot Röst heeft gedegen opleidingen gevolgd en veel evaring opgedaan om te kunnen handelen en te adviseren. Zij weet mensen bewust te maken van hun eigen kunnen, laat ze weer de snaar van hun innerlijke passie raken en in hun eigen kracht komen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe kijk op de persoonlijke situatie in werk- en/of privésfeer.

Om scherp te blijven en krachten te bundelen heeft Röst Training & Coaching contacten met collega-coaches en trainers.

De hulpvrager mag er voortdurend van uitgaan dat zijn/haar hulpvraag in veilige handen is.

Referenties

Contact

Bent u geïnteresseerd in professionele ondersteuning? Neem dan contact op voor een
geheel vrijblijvend en oriënterend gesprek.
Bel Margot Röst op 06 14675636 of mail naar office@rosttc.nl

Over mij

Binnen de gezondheidszorg heb ik diverse staf- en managementfuncties vervuld. Na mijn studie tot Professional Trainer en Coach ging in 2005 het roer om en maakte ik na 26 jaar gezondheidszorg de overstap naar de zakelijke dienstverlening als adviseur, trainer, coach en assessor. Mijn expertise ligt op het vergroten van persoonlijke effectiviteit, opleiden, coachen, traumaopvang en het begeleiden van teams. Ik ben gecertificeerd assessor OPQ, als practioner coach aangesloten bij de NOBCO en erkend trainer bij de NOBTRA. Ik heb ruime ervaring in persoonlijke coaching, management en advies, visieontwikkeling, het begeleiden en implementeren van projecten en het creëren van resultaatgerichte teams.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen prima in staat zijn zichzelf te verbeteren, echter vaak kan de gewenste verandering alleen worden bereikt met ondersteuning van een professionele trainer of persoonlijke coach. Daar ligt mijn meerwaarde.
Mede door de feedback die ik van opdrachtgevers en coachees krijg, kan ik stellen dat ik naast emphatisch, resultaatgericht, professioneel, transparant ook confronterend en provocatief kan zijn.

Waar ik als coach mij richt op bewustwording en individuele verandering, train ik teams om beter (samen) te werken. Afhankelijk van de probleemstelling, kan ik
interventietechnieken toepassen waar het om samenwerking gerelateerde problemen gaat. Vakinhoudelijke trainingen geef ik op het gebied van communicatie, managementvaardigheden, conflicthantering, traumaopvang en NLP.

Een voorwaarde voor een goed traject is een wederzijdse click die de basis vormt voor openheid en een ontspannen sfeer, waarin ‘denk- en doe’ patronen doorbroken kunnen worden en kan er daadwerkelijk iets bereikt worden. Op basis van een intakegesprek wordt de hulpvraag uitgewerkt. Het resultaat is een duidelijk meetbare doelstelling voor het coachings- of trainingstraject. Zo weten zowel opdrachtgever, coach als coachee vanaf de start precies waar aan gewerkt wordt en wat het resultaat zal zijn. Want voor alle partijen zal duidelijk zijn: het resultaat telt!

Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten.

Margot Röst

Gecertificeerd trainer en coach